15. 11. 2019  15:46 Leopold
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATYŠÁKOVÁ, P. -- JAŠŠO, M. Inovatívne prístupy k Place Brandingu - územný priemet vizuálu mesta (prípadová štúdia Pezinok). Diplomová práce. 2019.

Originální název: Inovatívne prístupy k Place Brandingu - územný priemet vizuálu mesta (prípadová štúdia Pezinok)
Anglický název: Innovative approaches towards Place Branding - territorial projection of visual style of the city (case study Pezinok)
Český název:
Autor: Ing. Petra Matyšáková
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Verejné priestranstvá, Územný priemet, Innovative approaches, Manuál, Territorial projection, Manual, Public Space, Inovatívne prístupy, Place Branding
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Matyšáková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)