18. 11. 2019  4:03 Eugen
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽALCOVÁ, M. -- JAŠŠO, M. Transformácia odevného priemyslu ako katalyzátora priestorového rozvoja. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Transformácia odevného priemyslu ako katalyzátora priestorového rozvoja
Anglický název: Transformation of the clothing industry as a catalyst of spatial development
Český název:
Autor: Ing. Michaela Žalcová
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: regenerácia, odevný priemysel, brownfield, spatial planning tools, plánovacie nástroje, regeneration, city of Partizánske, clothing industry, mesto Partizánske
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Žalcová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)