18. 11. 2019  22:38 Eugen
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUDZÍK, D. -- HUSÁR, M. Inovatívne ekonomické a technologické prístupy k rozvoju vidieka. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Inovatívne ekonomické a technologické prístupy k rozvoju vidieka
Anglický název: Innovative economic and technological approaches to the development of countryside
Český název:
Autor: Ing. Dominik Hudzík
Ing. Milan Husár, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Spišský Štiavnik, Social Innovation, Cadastre, Blockchain, Udržateľný rozvoj, Technology, Kataster, Lokálna mena, Smart Village, Spoločenské inovácie, Marginalization, Marginalizácia, Local Currency, Technológie, , Ekonomický rozvoj, Sustainable Development, Economic Development
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Hudzík
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)