14. 11. 2019  1:57 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARGOVÁ, N. -- HUSÁR, M. Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja
Anglický název: Demographic changes in the context of smart regional development
Český název:
Autor: Ing. Nikoleta Vargová
Ing. Milan Husár, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: seniori, Nitra, demographic changes, smart, Demografia, Demography, seniors, demografické zmeny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Nikoleta Vargová
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)