15. 12. 2019  21:52 Ivica
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARGOVÁ, N. -- HUSÁR, M. Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Demografické zmeny v kontexte smart regionálneho rozvoja
Anglický názov: Demographic changes in the context of smart regional development
Český názov:
Autor: Ing. Nikoleta Vargová
Ing. Milan Husár, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: seniori, Nitra, demographic changes, smart, Demografia, Demography, seniors, demografické zmeny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Nikoleta Vargová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)