14. 11. 2019  4:25 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAJDUK, J. -- HUSÁR, M. CENTROPE Region – 15 years after – reflections and perspectives. Diplomová práce. 2019.

Originální název: CENTROPE Region – 15 years after – reflections and perspectives
Český název:
Autor: Ing. Jakub Hajduk
Ing. Milan Husár, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vízia, vision, cross-border cooperation, governance, region, cezhraničná spolupráca, región, riadenie, implementácia, implementation, Centrope
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Hajduk
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)