12. 11. 2019  2:13 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VRBIŇÁKOVÁ, B. -- ŠPIRKOVÁ, D. Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Využitie priestorového plánovania pre udržateľnosť administratívnych budov
Anglický název: Application of spatial planning for sustainable office buildings
Český název:
Autor: Ing. Barbora Vrbiňáková
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dopravná infraštruktúra, administratívne budovy, office premises, transport infrastructure, udržateľnosť, kancelárske priestory, sustainability, priestorové plánovanie, administrative buildings, spatial planning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Vrbiňáková
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)