16. 12. 2019  3:47 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOLECHOVÁ, D. -- GOLEJ, J. Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Proces zavádzania inovácií vo vybranom priemyselnom podniku
Anglický název: The process of introducing innovations in a selected industrial company
Český název:
Autor: Bc. Diana Bolechová
Ing. Július Golej, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Innovation, Research and Development, Myšlienka, Inovácie, idea, Investments, notion, Investície, výskum a vývoj
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Diana Bolechová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)