12. 12. 2019  12:27 Otília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAKUBÍKOVÁ, M. -- GOLEJ, J. Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku
Anglický název: Planning and realization of development and investment projects in selected construction company
Český název:
Autor: Bc. Margaréta Jakubíková
Ing. Július Golej, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Planning, realizácia projektu, Business Development, podnikový zámer, Business Plan, rozvoj podniku, Investment, plánovanie, Project implementation, investícia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Margaréta Jakubíková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)