20. 11. 2019  0:25 Félix
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SLEZÁK, A. -- KALINOVÁ, G. Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
Anglický název: Engineers versus Project Managers in an Industrial Enterprise
Český název:
Autor: Bc. Adam Slezák
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Projektový manažér, Engineering, Engineer, Inžiniering, Inžinier, Projektové riadenie, Project Manager, Project Management
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Slezák
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)