9. 12. 2019  22:54 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLEZÁK, A. -- KALINOVÁ, G. Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
Anglický názov: Engineers versus Project Managers in an Industrial Enterprise
Český názov:
Autor: Bc. Adam Slezák
Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Projektový manažér, Engineering, Engineer, Inžiniering, Inžinier, Projektové riadenie, Project Manager, Project Management
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Slezák
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)