14. 12. 2019  3:30 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERKEŠ, M. -- ZATROCHOVÁ, M. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
Anglický název: Cost management in a particular business
Český název:
Autor: Bc. Marek Berkeš
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: costs, efficiency, efektívnosť, profit, náklady, riadenie podniku, výsledok hospodárenia, management, cost management, riadenie nákladov
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Berkeš
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)