17. 11. 2019  11:09 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GALOVIČOVÁ, L. -- KUPEROVÁ, M. Návrh opatrení na zdokonalenie marketingu vo vybranom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh opatrení na zdokonalenie marketingu vo vybranom podniku
Anglický název: Proposal of arrangements for improving the marketing in selected company
Český název:
Autor: Bc. Laura Galovičová
Ing. Martina Kuperová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: strategy, produkt, propagácia, stratégia, distribution, promotion, marketing, marketing mix, marketingový mix, product, price, distribúcia, cena
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Laura Galovičová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)