22. 2. 2020  9:22 Etela
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÚTOROVÁ, N. -- GLATZ, M. Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Ekonomické hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Anglický název: Economic evaluation of efficiency of the investment project
Český název:
Autor: Bc. Natália Bútorová
Ing. Mária Glatz, CSc.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: investment decisions, sources of financing, životný cyklus projektu, methods of evaluating investment effectiveness, investičné rozhodovanie, project lifecycle, ukazovatele ekonomickej efektívnosti, investment strategies, zdroje financovania, Investment, indicators of economic efficiency, metódy hodnotenia efektivnosti investícií, investičné stratégie, investície
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Bútorová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)