12. 11. 2019  21:51 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAJERSKÝ, A. -- MIŠOTA, B. Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Anglický název: Digital marketing as a modern tool to make profits in the company
Český název:
Autor: Bc. Anton Majerský
Ing. Branislav Mišota, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: modern marketing tools, Digitálny marketing, making profits, online kampane, Digital marketing, online campaign, moderné marketingové nástroje, online marketing, dosahovanie ziskov
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Anton Majerský
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)