19. 11. 2019  15:53 Alžbeta
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARENIŠŤÁK, A. -- CHODASOVÁ, Z. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKU V DANOM ODVETVÍ
Anglický název: The important factors that affect the competitiveness of the business in the given sector
Český název:
Autor: Bc. Adam Marenišťák
doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SWOT analysis, PEST analysis, Porter model of the five competitive forces,, PEST analýza, Competitiveness, Porterov model piatich konkurenčných síl, World Competitiveness Yearbook, Odevný a textilný priemysel, Svetová ročenka konkurencieschopnosti, Interné a externé faktory konkurencieschopnosti, Questionnare review, Clothing and textile industry, Konkurencieschopnosť, Dotazníkový prieskum spoločnosti PROFIFOREST,s.r.o., Internal and external factors of competitiveness, SWOT analýza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Marenišťák
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)