23. 11. 2019  0:41 Klement
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRIŽANOVÁ, R. -- PÁNIK, M. Modelovanie zásob vo vybranom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Anglický název: Resources modeling in the selected enterprise
Český název:
Autor: Bc. Rebeka Križanová
Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: resources, zásoby, modeling, riadenie zásob, optimalizácia, optimalization
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rebeka Križanová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)