9. 12. 2019  9:39 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIŽANOVÁ, R. -- PÁNIK, M. Modelovanie zásob vo vybranom podniku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie zásob vo vybranom podniku
Anglický názov: Resources modeling in the selected enterprise
Český názov:
Autor: Bc. Rebeka Križanová
Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: resources, zásoby, modeling, riadenie zásob, optimalizácia, optimalization
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Rebeka Križanová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)