21. 11. 2019  17:49 Elvíra
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DZIAK, D. -- KUPEROVÁ, M. Identifikácia konkurenčnej výhody na základe analýzy SWOT. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Identifikácia konkurenčnej výhody na základe analýzy SWOT
Anglický název: Identification of competitive advantage based on SWOT analysis
Český název:
Autor: Bc. Daniel Dziak
Ing. Martina Kuperová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: PESTLE analýza, Porter's analysis of five competitive forces, SWOT analysis, PESTLE analysis, SWOT analýza, Porterova analýza piatich konkurenčných síl
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel Dziak
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)