19. 1. 2020  9:04 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DANKOVÁ, K. -- HUSÁR, M. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Dunajská Streda (PRO a ZaDÚP). Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Dunajská Streda (PRO a ZaDÚP)
Anglický název: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Dunajská Streda
Český název:
Autor: Bc. Karina Danková
Ing. Milan Husár, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mesto, Územný plán, Program rozvoja obce, Smart city, changes and amendments, city, Programme of development, zmeny a doplnky, Land use plan, Dunajská Streda
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Karina Danková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)