22. 1. 2020  12:18 Zora
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HARNÓCOVÁ, N. -- JAMEČNÝ, Ľ. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Stupava (PRO a ZaDÚP). Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Stupava (PRO a ZaDÚP)
Anglický název: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Stupava
Český název:
Autor: Bc. Natália Harnócová
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Land-use Plan, changes and amendments, Smart city, smart city, Programme of Development, program rozvoja obce Stupava, zmeny a doplnky, územný plán obce Stupava
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Natália Harnócová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)