6. 12. 2019  16:35 Mikuláš
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORŇÁČIKOVÁ, M A. -- ONDREJIČKA, V. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Nemšová (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Nemšová (PRO a ZaDÚP)
Anglický názov: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Nemšová
Český názov:
Autor: Bc. Mária Anna Zváčová
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Smart city, Nemšová, Mesto, Concept, Bike sharing, Bike trail
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Mária Anna Zváčová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)