8. 12. 2019  6:12 Marína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIŠÍKOVÁ, D. -- JAŠŠO, M. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP). Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP)
Anglický název: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Senec
Český název:
Autor: Bc. Dominika Mišíková
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ecological approach, rozumná koncepcia, development plan, ekológia, smart concept, ekologický prístup, community, smart transport, smart city, územný plán, ecology, komunita, urban plan, program rozvoja obce, rozumná doprava, rozumné mesto
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Mišíková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)