28. 1. 2020  20:44 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIŠÍKOVÁ, D. -- JAŠŠO, M. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP). Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Senec (PRO a ZaDÚP)
Anglický názov: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Senec
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Mišíková
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ecological approach, rozumná koncepcia, development plan, ekológia, smart concept, ekologický prístup, community, smart transport, smart city, územný plán, ecology, komunita, urban plan, program rozvoja obce, rozumná doprava, rozumné mesto
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Mišíková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)