28. 1. 2020  0:58 Alfonz
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAKLOŠOVÁ, S. -- ZATROCHOVÁ, M. Efektívne investovanie finančných prostriedkov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Efektívne investovanie finančných prostriedkov
Anglický název: Effective investment of funds
Český název:
Autor: Bc. Soňa Čaklošová
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zhodnotenie, free funds, voľné finančné prostriedky, investment, investícia, evaluation
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Soňa Čaklošová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)