22. 11. 2019  19:18 Cecília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VÉTRICKOVÁ, D. -- ONDREJIČKA, V. Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Sereď (PRO a ZaDÚP). Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Spracovanie smart strategických dokumentov na úrovni mesta Sereď (PRO a ZaDÚP)
Anglický název: Elaboration of smart strategic documents at the local level (PRO and ZaD ÚP) for the city of Sereď
Český název:
Autor: Bc. Dušana Vétricková
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Územný plán, Zmeny a doplnky, Changes, Sereď, Development program, Strategické dokumenty, Smart city, Spatial plan, Strategy papers, Program rozvoja
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dušana Vétricková
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)