8. 12. 2019  1:50 Marína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BELÁNSZKÁ, M. -- ADAMUŠČIN, A. Hodnotenie investície v priemyselnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Hodnotenie investície v priemyselnom podniku
Anglický název: Evaluation of investment in an industrial enterprise
Český název:
Autor: Bc. Mercedes Belánszká
Ing. Andrej Adamuščin, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: investment evaluation, environmental measure, environmentálne opatrenie, investment, static and dynamic methods, hodnotenie investície, statické a dynamické metódy, investícia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Mercedes Belánszká
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)