21. 2. 2020  11:35 Eleonóra
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠPIRKOVÁ, D. -- KLOUDOVÁ, J. -- KLJUCNIKOV, A. -- STEHLÍKOVÁ, B. Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic. Journal of Competitiveness, 11. s. 116--134.

Originální název: Economy of heating and competitiveness of the state-the link between the life expectancy and the heating fuel type.The case of the Slovak Republic
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (25%)
Jitka Kloudová (25%)
Aleksandr Kljucnikov (25%)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (25%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Competitiveness
Číslo svazku (ročník): 11
Od strany: 116
Do strany: 134
Počet stran: 19
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Competitiveness. 2019.

Originální název: Journal of Competitiveness
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)