21. 11. 2019  16:37 Elvíra
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLAČKOVÁ, Z. -- LUBYOVÁ, M. Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja. Disertační práce. 2019.

Originální název: Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja
Anglický název: Human capital as a factor of competetivenss and development of the regions in the Slovak Republic and Europe: Current situation and forecasting future developments
Český název:
Autor: Mgr. Zuzana Polačková, PhD., M.A.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: least-developed districts, lagging regions, regionálna konkurencieschopnosť, human capital, ľudský kapitá, najmenej rozvinutý okres, regional competitiveness, zaostávajúce regióny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Mgr. Zuzana Polačková, PhD., M.A.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)