22. 11. 2019  17:05 Cecília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAJERČÁKOVÁ, M. -- NIČ, M. Inovatívne prístupy k hodnoteniu polohy ako faktora ceny nehnuteľnosti v kontexte rozvoja sídla. Disertační práce. 2019.

Originální název: Inovatívne prístupy k hodnoteniu polohy ako faktora ceny nehnuteľnosti v kontexte rozvoja sídla
Anglický název: Innovative approaches to positioning as a property price factor in the context of seat development
Český název:
Autor: Ing. Marína Majerčáková, PhD.
doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rozvoj sídla, real estate value, real estate market, poloha, trh s nehnuteľnosťami (realitný trh), manažment územia, the Spatial Planning, locality, management of the territory, development of habitation, real estate, priestorové plánovanie, pozemok, cena nehnuteľnosti
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marína Majerčáková, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)