15. 12. 2019  1:21 Ivica
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOKUPILOVÁ, D. -- LUBYOVÁ, M. Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie. Disertační práce. 2019.

Originální název: Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie.
Anglický název: Fiscal consequences of demographic changes in regions of Slovakia. Intervention possibilities
Český název:
Autor: RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: fiškálne hospodárenie, interventions, income disparities, rozpočet, Demographic changes, budget, príjmové disparity, intervencie, Demografické zmeny, fiscal policy, SCM
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)