28. 1. 2020  8:42 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOKUPILOVÁ, D. -- LUBYOVÁ, M. Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska. Možnosti intervencie.
Anglický názov: Fiscal consequences of demographic changes in regions of Slovakia. Intervention possibilities
Český názov:
Autor: RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fiškálne hospodárenie, interventions, income disparities, rozpočet, Demographic changes, budget, príjmové disparity, intervencie, Demografické zmeny, fiscal policy, SCM
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)