14. 11. 2019  19:47 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UHLÍK, T. -- ŠPIRKOVÁ, D. Ekoinovácie v mestách. Disertační práce. 2019.

Originální název: Ekoinovácie v mestách
Anglický název: Eco-innovation in cities
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: systém LID, sustainability, udržateľnosť, rezidenčný development, LID system, residential development
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)