17. 11. 2019  20:37 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HANULÍKOVÁ, K. -- PETRÍKOVÁ, D. Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností. Disertační práce. 2019.

Originální název: Riziká rozhodovania za vysokej miery neurčitosti v developerskom procese rezidenčných nehnuteľností
Anglický název: Threats of decision making in terms of uncertainty in residential building development
Český název:
Autor: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: development process, speculative, aspekt neurčitosti, multicriteria decision making, špekulatívny, aspect of uncertainty, priestorové plánovanie, developerský proces, multikriteriálne rozhodovanie, spatial planning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)