18. 11. 2019  5:34 Eugen
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SETTEY HAJDÚCHOVÁ, A. -- HUSÁR, M. Ochrana zvierat prostredníctvom zelených mostov. Spektrum, 25. s. 5.

Originální název: Ochrana zvierat prostredníctvom zelených mostov
Anglický název:
Autor: Andrea Settey Hajdúchová (50%)
Ing. Milan Husár, PhD. (50%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Spektrum
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 5
Do strany: 5
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Milan Husár, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Spektrum. 2019.

Originální název: Spektrum
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)