18. 11. 2019  4:10 Eugen
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANÁKOVÁ, H. -- ZATROCHOVÁ, M. Current modern forms of managerial education applied at technical university. In GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019, s. 2872--2880. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originální název: Current modern forms of managerial education applied at technical university.
Slovenský název:
Autor: Ing. Hana Porgeszová, PhD. (50%)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (50%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: INTED 2019
Podnázev:
Od strany: 2872
Do strany: 2880
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Uplatněno na projektech: Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHTP STU v Bratislave
 
Záznam vložil: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Poslední změna: 27.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

GÓMEZ CHOVA, L. -- MARTÍNEZ, A L. -- CANDEL TORRES, I. INTED 2019. Valencia: IATED-International Asociation Technology Education & Development, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1.

Originální název: INTED 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: L. Gómez Chova
A. López Martínez
I. Candel Torres
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-84-09-08619-1
Nakladatel: IATED-International Asociation Technology Education & Development
Místo vydání: Valencia
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)