24. 1. 2020  18:54 Timotej
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZATROCHOVÁ, M. -- MAJERNÍK, M. -- KUPEROVÁ, M. -- MAJERNÍK, Š. Humanisation of technical education or freedom-based education. In BALCERZAK, A. -- PIETRYKA, I. Contemporary Issue in Economy. Abstract Book. Olsztyn,Poland: Institute of Economic Research, 2019, s. 279. ISBN 978-83-65605-10-8.

Originální název: Humanisation of technical education or freedom-based education
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (25%)
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (25%)
Ing. Martina Kuperová, PhD. (25%)
Ing. Štefan Majerník, PhD. (25%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Contemporary Issue in Economy. Abstract Book
Podnázev:
Od strany: 279
Do strany: 279
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
Uplatněno na projektech: Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHTP STU v Bratislave
 
Záznam vložil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BALCERZAK, A. -- PIETRYKA, I. Contemporary Issue in Economy. Abstract Book. Olsztyn,Poland: Institute of Economic Research, 2019. ISBN 978-83-65605-10-8.

Originální název: Contemporary Issue in Economy. Abstract Book
Anglický název:
Český název:
Editor: A. Balcerzak
Ilona Pietryka
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-83-65605-10-8
Nakladatel: Institute of Economic Research
Místo vydání: Olsztyn,Poland
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)