19. 11. 2019  11:05 Alžbeta
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URBANOVSKÝ, T. -- ŠPIRKOVÁ, D. Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov. Disertační práce. 2019.

Originální název: Rozhodovací proces v prostredí retailových megaprojektov
Anglický název: Tools of housing policy to support the sustainability of the housing stock
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Urbanovský, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: shopping centre, stakeholder, retail projects, ekonomika, economy, retailové projekty, obchodné centrum
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Urbanovský, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:21 (Import dat z knihovny)