12. 12. 2019  12:07 Otília
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBANIČ, R. -- KLUVÁNKOVÁ, T. Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku. Disertační práce. 2019.

Originální název: Využitie kultúrnych ekosystémových služieb pri rozhodovaní a tvorbe politík v oblasti priestorového plánovania a ochrany biodiverzity na Slovensku
Anglický název: Use of cultural ecosystem services in decision-making and policy development in spatial planning and biodiversity protection in Slovakia
Český název:
Autor: Mgr. Rastislav Rybanič, PhD.
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: policy making, ecosystem services, ekosystémové služby, biodiversity, biodiverzita, tvorba politík, decision making, rozhodovacie procesy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Mgr. Rastislav Rybanič, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)