21. 1. 2020  9:05 Vincent
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEŇÁK, M. -- KRÁĽOVÁ, E. Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja. Disertační práce. 2019.

Originální název: Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
Český název:
Autor: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: adaptability, priemyselné dedičstvo, brownfield, historické infraštruktúrne systémy, historical infrastructural systems, industrial herritage, udržateľný rozvoj, sustainable development, adaptabilita
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)