27. 1. 2020  15:58 Bohuš
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAZAR, P. -- PETRÍKOVÁ, D. Institucionálne inovácie v priestorovom plánovaní. Disertační práce. 2019.

Originální název: Institucionálne inovácie v priestorovom plánovaní
Anglický název: Institutional Innovations in Spatial Planning
Český název:
Autor: JUDr. Peter Lazar, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: verejný záujem, public interest, legislatíva, priestorové plánovanie, legislation, spatial planning
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: JUDr. Peter Lazar, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)