17. 11. 2019  14:43 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAJDUK, M. -- JAŠŠO, M. Využitie sociálnych médií v participačnej plánovacej kultúre. Disertační práce. 2019.

Originální název: Využitie sociálnych médií v participačnej plánovacej kultúre
Anglický název: Use of social media in participatory planning culture
Český název:
Autor: Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Web 2.0, Participatory planning, sociálne médiá, Participatívne plánovanie, Social Media
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)