9. 12. 2019  11:55 Izabela
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SOKOL, T. -- FINKA, M. Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť. Disertační práce. 2019.

Originální název: Regionálne disparity a vedomostná spoločnosť
Anglický název: Regional Disparities and Knowledge-based Society
Český název:
Autor: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sociálna ekonomika, najmenej rozvinutý okres, regional disparities, least developed regions, regionálne disparity, region, región, regionálny rozvoj, social economy, regional development
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Sokol, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)