15. 12. 2019  20:06 Ivica
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMUŠČIN, A. -- GLATZ, M. -- KULTAN, J. -- MIŠOTA, B. Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building. SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4, s. 393--399.

Originální název: Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building
Slovenský název:
Autor: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (25%)
Ing. Mária Glatz, CSc. (25%)
Jaroslav Kultan (25%)
Ing. Branislav Mišota, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 393
Do strany: 399
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Adamuščin, PhD.
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4. Sofia: SGEM world science, 2019. ISBN 978-619-408-87-4.

Originální název: SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-619-408-87-4
Nakladatel: SGEM world science
Místo vydání: Sofia
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)