14. 11. 2019  5:33 Irma
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADAMUŠČIN, A. -- GLATZ, M. -- KULTAN, J. -- MIŠOTA, B. Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic. In SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3. Wien: SGEM world science, 2019, s. 565--571. ISBN 978-619-7408-86-7.

Originální název: Possibilities of free tools, in informative calculation of the enrgy performance of the house in the Slovak Republic
Slovenský název:
Autor: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (25%)
Ing. Mária Glatz, CSc. (25%)
Jaroslav Kultan (25%)
Ing. Branislav Mišota, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3
Podnázev:
Od strany: 565
Do strany: 571
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Adamuščin, PhD.
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3. Wien: SGEM world science, 2019. ISBN 978-619-7408-86-7.

Originální název: SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue? 5.3
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-619-7408-86-7
Nakladatel: SGEM world science
Místo vydání: Wien
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 07.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)