16. 12. 2019  8:15 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STRAKA, M. -- HURNA, S. -- BOZOGAN, M. -- ŠPIRKOVÁ, D. Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation. International Journal of Simulation Modelling, 18. s. 408--419.

Originální název: Using continuous simulation for identifying bottlenecks in specific operation
Slovenský název:
Autor: Martin Straka (35%)
Soňa Hurna (25%)
M. Bozogan (20%)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (20%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: International Journal of Simulation Modelling
Číslo svazku (ročník): 18
Od strany: 408
Do strany: 419
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

International Journal of Simulation Modelling. 2019.

Originální název: International Journal of Simulation Modelling
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)