18. 1. 2020  1:39 Bohdana
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BONDAREVA, I. -- GLATZ, M. -- PLCHOVÁ, J. Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 170 s. ISBN 978-80-227-4927-5.

Originální název: Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (53%)
Ing. Mária Glatz, CSc. (33%)
Ing. Jana Plchová, PhD. (14%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4927-5
Nakladatel: Spektrum STU
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 170
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)