27. 1. 2020  16:40 Bohuš
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

WU, C. -- LI, J. -- WANG, C. -- SONG, C. -- CHEN, Y. -- FINKA, M. -- LA ROSA, D. Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature. Science of the Total Environment, 694. s. 2019.

Originální název: Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature
Slovenský název:
Autor: C. Wu (15%)
Junxiang Li (15%)
Chunfang Wang (15%)
C. Song (15%)
Yuan Chen (15%)
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (15%)
Daniele La Rosa (10%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Science of the Total Environment
Číslo svazku (ročník): 694
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Science of the Total Environment. 2019.

Originální název: Science of the Total Environment
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)