16. 12. 2019  10:37 Albína
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZATROCHOVÁ, M. The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry. In New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts. Dabrowa Gornicza,Poland: WSB University, 2019, s. 56.

Originální název: The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (100%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts
Podnázev:
Od strany: 56
Do strany: 56
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts. Dabrowa Gornicza,Poland: WSB University, 2019.

Originální název: New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: WSB University
Místo vydání: Dabrowa Gornicza,Poland
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)