14. 12. 2019  7:06 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FINKA, M. -- HUSÁR, M. -- ONDREJIČKA, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. The wildlife aspect in the transport infrastructure development processes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. s. 1--11.

Originální název: The wildlife aspect in the transport infrastructure development processes.
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (25%)
Ing. Milan Husár, PhD. (25%)
Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. (25%)
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (25%)
Pracoviště: ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 11
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění:
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)